Ariana Grande - Problem | แปลความหมายคุณเธอน่าจะเริ่มคบ Big Sean ช่วงๆนี้แหละ 😅


[Verse 1:Ariana Grande]
Hey baby, even though I hate ya
I wanna love ya, I want you
And even though I can't forgive ya
I really want to, I want you
Tell me, tell me, baby
Why did you leave me?
Cause even though I shouldn't want it
I gotta have it, I want you

นี่เธอ ถึงฉันจะเกลียดเธอ
ฉันก็อยากจะรักเธอ ฉันรักเธอ
และถึงฉันไม่อยากยกโทษให้เธอ
แต่ฉันก็ต้องการเธอจริงๆ ฉันต้องการเธอ
บอกฉันสิ บอกฉันสิ ที่รัก
เธอทิ้งฉันไปทำไม?
เพราะฉันไม่ควรจะต้องการมันเลย
แต่ฉันต้องมีมัน ฉันต้องการเธอ

[Pre-Hook: Ariana Grande]
Head in the clouds, got no weight on my shoulders
I should be wiser, and realize that I've got
[Hook: Big Sean & Ariana Grande]
One less problem without ya
I got one less problem without ya
I got one less problem without ya
(I got one less, one less problem)
X2

จิตใจล่องลอยสู่เมฆ 
ไม่มีอะไรมาถ่วงไหล่ฉันแล้ว
ฉันควรจะฉลาดขึ้น และรู้ตัวว่าฉันมี..
ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง

[Verse 2: Ariana Grande]
I know you're never gonna wake up
I gotta give up, but it's you?
I know I shouldn't ever call back
Or let you come back, but it's you
Every time you touch me
And say you love me
I get a little bit breathless
I shouldn't want it, but it's you

ฉันรู้ว่าเธอจะไม่มีวันตื่นขึ้นมา
ฉันน่าจะยอมแพ้ แต่นั่นเธอใช่ไหม?
ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรเรียกเธอกลับ
หรือยอมให้เธอกลับมา แต่เพราะนั่นคือเธอ..
ทุกๆครั้งที่เธอสัมผัสฉัน
และบอกว่าเธอรักฉัน
ฉันถึงกับหายใจไม่ออกนิดๆ
ฉันไม่ควรต้องการมันเลย แต่เพราะนั่นคือเธอไงล่ะ

[Pre-Hook]
Head in the clouds, got no weight on my shoulders
I should be wiser, and realize that I've got
[Hook: Big Sean & Ariana Grande]
One less problem without ya
I got one less problem without ya
I got one less problem without ya
(I got one less, one less problem)
X2

จิตใจล่องลอยสู่เมฆ 
ไม่มีอะไรมาถ่วงไหล่ฉันแล้ว
ฉันควรจะฉลาดขึ้น และรู้ตัวว่าฉันมี..
ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง

[Hook]
One less problem without ya
I got one less problem without ya
I got one less problem without ya
(I got one less, one less problem)
X2

ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง

[Verse 3: Iggy Azalea]
Smart money bettin' I'll be better off without you
In no time I'll be forgettin' all about you
You sayin' that you know, but I really, really doubt you
Understand my life is easy when I ain't around you
Iggy Iggy, too biggie to be here stressin'
I'm thinkin' I love the thought of you more than I love your presence

ถ้าฉันต้องพนันเอาเงินแบบฉลาดๆ มันคงจะดีกว่าที่ไม่มีเธอ
ไม่นานนัก ฉันก็คงจะลืมเธอไป
เธอบอกว่าเธอรู้ แต่ไม่รู้สิ ฉันว่าเธอไม่เข้าใจหรอก
ว่าชีวิตฉันมันง่ายขึ้นแค่ไหนเมื่อไม่ได้อยู่ข้างเธอ
iggy iggy ยิ่งใหญ่เกินจะมาใส่ใจเริื่องแค่นี้
ฉันว่า ฉันรักที่จะคิดถึงเธอมากกว่ารักตัวตนของเธอนะ


And the best thing now is probably for you to exit
I let you go, let you back, I finally learned my lesson
No half-steppin', either you want it or you just playin'
I'm listenin' to you knowin' I can't believe what you're sayin'
There's a million you's baby boy, so don't be dumb
I got 99 problems but you won't be one
Like what

และสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คงจะเป็นเธอที่จากไป
ฉันปล่อยให้เธอไป ยอมให้เธอกลับมา ในที่สุดฉันได้รับบทเรียนพอแล้ว
อย่าเก้าเดินครึ่งๆกลางๆ ไม่ว่าเธอจะต้องการจริงๆหรือแค่เล่นๆกับมัน
ฉันรับฟังเธอ และรู้ตัวว่าไม่มีทางเชื่อสิ่งที่เธอพูดหรอก
มีคนแบบเธอเป็นล้านคนนะที่รัก เพราะงั้นอย่างี่เง่า
ฉันมีปัญหาร้อยแปดแต่เธอไม่เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน
Like what
(Like whaaat เป็นเพลงของ "Problem" ครับ 
ซึ่งชื่อเขาตรงกับชื่อเพลงProblemนี้พอดี)

[Bridge: Ariana Grande]
One less, one less problem
One less, one less problem

ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง

[Pre-Hook]
Head in the clouds, got no weight on my shoulders
I should be wiser, and realize that I've got

จิตใจล่องลอยสู่หมู่เมฆ ไม่มีอะไรมาคอยถ่วงฉันอีกแล้ว
ฉันควรจะฉลาดขึ้น และรู้ตัวว่าฉันมี..

[Hook x2]
One less problem without ya
I got one less problem without ya
I got one less problem without ya
(I got one less, one less problem)
X2

ปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง เมื่อไม่มีเธอ
ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง ฉันมีปัญหาน้อยลงไปหนึ่ง


   ศิลปิน : Ariana Grande Feat. Iggy Azalea
อัลบั้ม My Everything
แนวเพลง : Dance Pop R&B
ปล่อยเมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2014

Previous
Next Post »